Specifika mönster och förtetagsservice

Det speciella med scarfar och slipsar är att de kan användas både för att uttrycka individualitet och för att skapa gemensamhetskänsla, vi-anda. Utöver säsongkollektionerna skräddarsyr Marja Kurki specifika slipsar och scarfar för enskilda företag. Designen utgår då från själva essensen av företaget eller dess produkter, det som kännetecknar företaget och som står hjärtat närmast.

Ett företags scarf eller slips är alltid unika, de kännetecknar företaget. De lämpar sig för både små och stora evenemang, de kan användas för kontinuerlig representation och som uppskattade gåvor till affärskompanjoner. De är också utmärkta som markering av ett namnbyte eller en fusion, ett jubileum eller en märkesdag. De kan stöda lanseringen av en ny produkt eller den interna marknadsföringen, de kan ge uppmuntran och motivation.

Styrkan i den visuella kommunikationen bör inte underskattas. Känslan av siden kan inte ens underskattas.

Marja Kurki företagsmönster

Hägglunds

ÖppnaStänga

Det svenska företaget Hägglunds beställde Marja Kurkis slipsar och scarfar med deras eget mönster. På Hägglunds begäran exponerades pansarvagnstemat starkt i mönstren helt i linje med den bransch som företaget är verksamma i.

I sidenslipsen har de grafiska pansarvagnarna placerats bland ett klassiskt mönster med sneda ränder. I det kvinnligare mönstret på scarfarna står vagnarna mitt ibland de grafiska figurer som inspirerats av sanddyner och refererar till det arabiska marknadsområdet, som är så viktigt för Hägglunds.

Hägglunds
Hägglunds

SOS Barnbyar

ÖppnaStänga

Marja Kurki designade scarfar och slipsar till den finländska välgörenhetsorganisationen SOS Barnbyar med deras eget mönster. SOS Barnbyar som arbetar för ett tryggt liv för barn hjälper familjer, där barnens trygghet och föräldrarnas omsorg är osäker, och erbjuder hjälp och stöd bland annat i form av fosterhem.

I SOS Barnbyars eget mönster återkommer organisationens klara signalfärger, bland vilka den centrala rollen innehas av den typiska klarblå färgen. Scarfens angenäma mönster dekorerades med ett skott som återkommer i SOS Barnbyars logotyp samt med andra element som symboliserar tillväxt: växande trädgrenar, blomknoppar och glatt blommande trädblommor.

SOS

National Gallery

ÖppnaStänga

National Gallery är ett av de mest berömda museerna i Europa. Föremålen i dess samlingar härrör från åren 1250 till 1900 och innehåller många av världens mästerverk. Inträdet till National Gallerys permanenta samlingar är gratis.I samband med museet finns en nyligen renoverad butik, med vars intäkter National Gallery ordnar olika utställningar.

I samarbete med National Gallery har Marja Kurki designat scarfar och slipsar som kan köpas i museets butik. Samarbetet fortsätter ännu år 2005, då nya produkter kommer till försäljning.


Lunds Universitetet

ÖppnaStänga

Lunds Universitet i Sverige, som grundades på 1600-talet, önskade ett eget mönster där universitetets anrika tradition kommer till sin rätt. Det egna mönstret för Lunds Universitet skapades i universitetets bruna signalfärger.

Dekorationselementen till slipsmönstret hämtades från den historiska universitetsbyggnaden som är kännetecknande för Lunds universitet. ”Hjärtat” i universitetet, dvs. trädgården med en fontän som är inramad av magnoliablommor, och den anrika historiska universitetsbyggnaden i bakgrunden blev mönstret i sidenscarfen.

Lund Universität slipsar
Lund Universität scarfar

Contact form

marjakurki-omakuosipalvelu_solmiot-ja-huivit

© 2017 Marja Kurki